Pragmatika PhD szeminárium

 

Tankönyv

A. Reboul - J. Moeschler: A társalgás cselei. Bevezetés a pragmatikába. Bp.: Osiris, 2005.

 

A pragmatika a nyelvfilozófiában

J. L. Austin: Tettenért szavak. Bp.: Akadémiai, 1990.

J. R. Searle: Beszédaktusok. Bp.: AKI-Gondolat, 2009.

H.P. Grice: Társalgás és logika. In: Uő.: Tanulmányok a szavak életéről. Bp.: Gondolat, 2011, 11-138.

Ch. J. Fillmore: Bejöhetünk? In: Pléh Cs. - Síklaki I. - Terestyéni T. (szerk.): Nyelv - kommunikáció - cselekvés. Bp.: Osiris, 1997, 265-280.

 

A nyelvfilozófiától a kísérleti pragmatikáig

Carston, R.: Linguistic meaning, communicated meaning and cognitive pragmatics. Mind & Language 17 (2002), 127-148. (PDF of manuscript)

Jaszczolt, K.M.: Semantics/pragmatics boundary issues. In: Semantics: An International Handbook of Natural Language Meaning Vol 3,

ed. K. von Heusinger, P. Portner & C. Maienborn. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012, 2333-2360 (PDF of manuscript)

Noveck, Ira A., Dan Sperber: The why and how of experimental pragmatics. In Pragmatics, ed. Noël Burton-Roberts, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007, 184-212.  (PDF of manuscript)

 

Vissza a nyitólaphoz