Bevezetés a nyelvtudomány történetébe

Tananyag:

1. Nyelvtudomány-történeti összefoglalás

Seuren, Pieter A.M.: Western Linguistics: An Historical Introduction. Oxford: Blackwell, 1998, 79-284.

2. Huszadik századi fordulópontok

Chomsky, N.: Mondattani szerkezetek. Nyelv és elme. Bp.: Osiris, 1995.

Saussure, F.: Bevezetés az általános nyelvészetbe. Bp.: Corvina, 2002.

 

3. A nyelvtudomány forradalmai: mítosz vagy valóság?

É. Kiss K.: A 80 éves Chomsky és a chomskyánus nyelvészeti forradalom. Magyar Nyelv 2009/2

Kertész A: Plauzibilis érvelés a generatív nyelvészet történetében. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2020

Kertész A., Rákosi Cs., Bódog A.: A saussure-i strukturalizmus tudománytörténeti rekonstrukciójáról. Magyar Nyelv 2006/4

Kuhn, T.S.: A tudományos forradalmak szerkezete. Bp.: Osiris, 2002. 


Vissza a nyitólaphoz