Letölthető publikációk


 

Kertész, A.: Alethikus relativizmus és abszolutizmus a nyelvtudományban. In: Pléh Cs., Nyíri K. (szerk.): A tények utáni világ mítosza. Budapest: Gondolat Kiadó, 2022, 51-138. (PDF, kézirat)


Kertész, A.: Nyelvészet és tudományelmélet. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2021. (html)


Kertész, A., Rákosi, Cs.: Megjegyzések az ellentmondás-mentesség elvéhez a fogalmi metaforaelméletben. Argumentum 17 (2021), 562-580. (html)

Kertész A.: A nyelvész és a tudós. Magyar Tudomány 182 (2021), 116–119.  (html)


Kert
ész A.: Plauzibilis érvelés a generatív nyelvészet történetében. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2020. (html)

Kertész A., Rákosi, Cs.: Adatok és plauzibilis érvelés a nyelvészetben. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2020.  (html)

Kertész A.: Nyelvleírás és tudományelmélet: új problémák. In: Simon G., Tolcsvai Nagy G. (szerk.): Nyelvtan, diskurzus, megismerés. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2020, 13-38. (PDF, kézirat)


Kertész A., Rákosi Cs.: Megjegyzések a generatív szintakszis parakonzisztenciájához.
In: Kenesei I., Dékány, É., Halm, T., Surányi B. (szerk.): Általános nyelvészeti tanulmányok 32. Újabb eredmények a grammatikaelmélet, nyelvtörténet és uralisztika köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2020, 137-153. (PDF, kézirat)


Kertész, A, Rákosi Cs.: The Uncertainty of Syntactic Theorizing. In: Kertész, A., Moravcsik, E., Rákosi, Cs. (eds.): Current Approaches to Syntax: A Comparative Handbook. Berlin & Boston: de Gruyter, 2019, 469-492. (PDF, kézirat) 

Kertész, A.:
Fallacies in the historiography of generative linguistics. Foundations of Science. https://doi.org/10.1007/s10699-019-09612-9 (PDF, open access)
 

Furkó, P., Kertész, A., Abuczki, Á: Discourse Markers in Different Types of Reporting. In: Capone, A., Garcia-Carpintero, M., Falzone, A. (eds.): Indirect Reports and Pragmatics in the World Languages. Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht and London: Springer, 2019, 243-276.   (PDF, kézirat)  


Kertész, A.: Grice's circle, thought experiments, and plausible argumentation. Sprachtheorie und germanistische Linguistik 28 (2018), 129-152. (PDF, open access)

 

Kertész, A., Rákosi, Cs.: On the Inferential Structure of Indirect Reports. In: Capone, A., Kiefer F. and Lo Piparo, F. (eds.): Indirect Reports and Pragmatics: Interdisciplinary Studies. Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht and London: Springer, 2016, 435-470 . (PDF, kézirat)

Kertész, A.: Poor vs. Good Thought Experiments in Pragmatics: A Case Study. In: Allan, K., Capone, A. and Kecskes, I. (eds.): Pragmemes and Theories of Language Use. Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht and London: Springer, 2016, 643-677. (PDF, kézirat) 

Kertész, A.: The Puzzle of Thought Experiments in Conceptual Metaphor Research. Foundations of Science
20 (2015), 147-174. (PDF, kézirat)       

Kertész, A.:A Legrosszabb Dolog, ami a huszadik századi nyelvtudomány historiográfiájával történt”. Argumentum 11 (2015), 211-249. (PDF, open access)

Kertész, A., Rákosi, Cs.: The P-model of Data and Evidence in Linguistics. In: Kertész, A., Rákosi, Cs. (eds.): The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins, 2014, 15-48.    (PDF, kézirat)  


Kertész, A.: The Armchair in the Laboratory. A Note on the Relationship between Introspective Thought Experiments and Real Experiments in Linguistics. Argumentum 10 (2014), 359-371. (PDF, open access)


Kertész, A., Rákosi, Cs.:
Thought Experiments and Real Experiments as Converging Data Sources in Pragmatics. In: Kertész, A., Rákosi, Cs. (eds.): The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins, 2014, 221-270.    (PDF, kézirat)

 
Kertész, A., Rákosi, Cs.: Paraconsistency and Plausible Argumentation in Generative Grammar: A Case Study. Journal of Logic, Language and Information 22 (2013), 195-230.    (PDF, kézirat)

Kertész A, Kiefer F.: From Thought Experiments to Real Experiments in Pragmatics. In: Capone, A.,
Lo Piparo, F., Carapezza, M. (eds.): Perspectives on Pragmatics and Philosophy. Berlin, Heidelberg & New York: Springer, 2013, 53-86.    (PDF, kézirat)

Kertész A., Rákosi Cs.: Az adattípusok integrációjának tudomány-módszertani problémái az elméleti nyelvészetben. In: Kugler N., Laczkó K., Tátrai Sz.: A megismerés és az értelmezés konstrukciói. Tanulmányok Tolcsvai Nagy Gábor tiszteletére. Budapest: Tinta Kiadó, 2013, 63-74.
    (PDF, kézirat)

Kertész, A.: The ‚Galilean Style in Science‘ and the Inconsistency of Linguistic Theorising. Foundations of Science 17 (2012), 91-108    (PDF, kézirat)

Kertész, A.: Strategien zur Abgrenzung von Konsistenz, Parakonsistenz und Inkonsistenz in deutschen Grammatiken. In: Brdar-Szabó, R., Péteri, A., Rada, R.V., Uzonyi, P. (Hrsg.): Deutsch – grenzenlos. Budapest: ELTE Germanistisches Institut, 2012, 200-215.    (PDF, kézirat)

Kertész, A., Rákosi, Cs., Csatár, P.: Data, Problems, Heuristics and Results in Cognitive Metaphor Research. Language Sciences 34 (2012), 715-724.    (PDF, kézirat)

Kertész, A.: Inconsistency and the Dilemma of Intuitionistic Research in Generative Syntax. Sprachtheorie und germanistische Linguistik 22 (2012), 157-174.    (PDF)

Kertész, A.: Az episztemológiai tolerancia elve az elméleti nyelvészetben. Magyar Nyelv CVII (2011), 129-147.    (PDF)

Kertész, A.: From ‘Scientific Revolution’ to ‘Unscientific Revolution’. An Analysis of Approaches to the History of Generative Linguistics. Language Sciences 32 (2010), 507-527.    (PDF, kézirat)

Kertész, A.: Two Notions of ‘Research Program’ and the Historiography of Generative Linguistics. Historiographia Linguistica 37 (2010), 165-191.    (PDF, kézirat)

Kertész, A.: On Stage Setting Thought Experiments in Cognitive Linguistics: A Case Study. In: Stroh, C. (Hrsg.): Von Katastrophen, Zeichen und vom Ursprung der menschlichen Sprache. Bochum: Brockmeyer, 2010, 7-30.    (PDF, kézirat)

Kertész A.: Miért érdemes a nyelvésznek reggelente felkelni az ágyból? Avagy: Chomsky „forradalmai” és a generatív nyelvészet historiográfiája. IV. rész. Magyar Nyelv CVI (2010), 258-269. (PDF)

Kertész A.: Miért érdemes a nyelvésznek reggelente felkelni az ágyból? Avagy: Chomsky „forradalmai” és a generatív nyelvészet historiográfiája. III. rész. Magyar Nyelv CVI (2010), 145-156. (PDF)

Kertész A.: Miért érdemes a nyelvésznek reggelente felkelni az ágyból? Avagy: Chomsky „forradalmai” és a generatív nyelvészet historiográfiája. II. rész. Magyar Nyelv CVI (2010), 24-34.    (PDF)

Kertész A.: Miért érdemes a nyelvésznek reggelente felkelni az ágyból? Avagy: Chomsky „forradalmai” és a generatív nyelvészet historiográfiája. I. rész. Magyar Nyelv CV (2009), 385-401.    (PDF)

Kertész, A., Rákosi, Cs.: Cyclic vs. Circular Argumentation in the Conceptual Metaphor Theory. Cognitive Linguistics 20 (2009), 703-732.   (PDF, kézirat)

Kertész, A., Rákosi, Cs.: On the Metascientific Representation of Inconsistency in Linguistic Theories. In: Heusden, B. van, Wildgen, W. (eds.): Meta-representation, Self-organization and Art. Frankfurt am Main & Bern & Bruxelles & New York & Oxford & Wien: Lang, 2009, 233-264.    (PDF, kézirat)

Kertész, A.: Über das Forschungsprojekt „Das Problem der Evidenz in der theoretischen Linguistik“. Zeitschrift für germanistische Linguistik 36 (2008), 444-452.   (PDF , kézirat)

Kertész, A., Rákosi, Cs.: Daten und Evidenz in linguistischen Theorien: Ein Forschungsüberblick. In: Kertész, A., Rákosi, Cs. (eds.): New Approaches to Linguistic Evidence. Pilot Studies / Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz. Pilotstudien. Frankfurt am Main & Bern & Bruxelles & New York & Oxford & Wien: Lang, 2008, 21-60.    (PDF, kézirat)

Kertész, A., Rákosi, Cs.: Conservatism vs. Innovation in the (Un)grammaticality Debate. In: Kertész, A., Rákosi, Cs. (eds.): New Approaches to Linguistic Evidence. Pilot Studies / Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz. Pilotstudien. Frankfurt am Main & Bern & Bruxelles & New York & Oxford & Wien: Lang, 2008, 61-84.   (PDF, kézirat)

Kertész, A., Rákosi, Cs.: Conservatism vs. Innovation in the Debate on Data in Generative Grammar. In: Kertész, A., Rákosi, Cs. (eds.): New Approaches to Linguistic Evidence. Pilot Studies / Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz. Pilotstudien. Frankfurt am Main & Bern & Bruxelles & New York & Oxford & Wien: Lang, 2008, 85-118.     (PDF, kézirat)

Kertész A., Rákosi, Cs.: Megjegyzések a nyelvészeti adatok és evidencia problémájáról folyó vita jelenlegi állásához. I. rész. Magyar Nyelv CIV (2008), 274-286.    (PDF)

Kertész A., Rákosi, Cs.: Megjegyzések a nyelvészeti adatok és evidencia problémájáról folyó vita jelenlegi állásához. II. rész. Magyar Nyelv CIV (2008), 385-402.     (PDF)

Kertész, A., Rákosi, Cs.: Inconsistency and Plausible Reasoning in an Analysis of German Affricates. A Case Study in the Philosophy of Linguistics. Language Sciences 28 (2006), 386-423.     (PDF, kézirat)

Kertész A., Rákosi, Cs., Bódog A.: A saussure-i strukturalizmus tudománytörténeti rekonstrukciójáról. Magyar Nyelv CII (2006), 430-442.    (PDF)

Kertész, A., Rákosi, Cs.: Remarks on the Cognitive Base of Pragmatic Principles. Acta Linguistica Hungarica 52 (2005), 5-40. (PDF)

Kertész, A., Rákosi, Cs.: Rész-egész és egész-rész következtetések a kétszintű szemantikában, a kognitív metaforaelméletben és Chomsky nyelvelméletében. In: Kertész A., Pelyvás P. (szerk.): Tanulmányok a kognitív szemantika köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó  [= Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXI], 2005, 243-307.    (PDF, kézirat)

Kertész, A.: Die kognitive Metapherntheorie als metalinguistisches Unterfangen. Sprachtheorie und germanistische Linguistik 14 (2004), 37-58.    (PDF)

Kertész, A.: Zwei kognitiv-semantische Modelle von nicht-demonstrativen Schlüssen in der generativ-linguistischen Theoriebildung.  Sprachtheorie und  germanistische Linguistik 14 (2004), 125-152. (PDF)Letölthető recenziók


Fehér M.: Kertész András: Nyelvészet és tudományelmélet.  Magyar Tudomány 2003/2, 280-282.   (html,  PDF)

Tolcsvai Nagy G.: Kertész András két könyvéről.
Magyar Nyelv 49 (2003/1), 81-86. (html)


Vecsey Z.:  Kertész, András: Cognitive Semantics and Scientific Knowledge. Case Studies in the Cognitive Science of Science. Magyar Nyelv CI (2005), 73-77.   (html)

Vecsey, Z.: Kertész, András: Philosophie der Linguistik. Studien zur naturalisierten Wissenschaftstheorie
. Tübingen: Narr, 2004, 439. Magyar Tudomány 2005/8, 1046-1048   (htmlPDF)

Andor J.:  Kertész András, Rákosi, Csilla: Data and evidence in linguistics. A plausible Argumentation Model. Magyar Nyelv 109/1 (2013), 89-93 (html, PDF)

Imrényi, A.:  Kertész András,  Moravcsik Edith, Rákosi, Csilla (eds.): Current Approaches to Syntax. A Comparative Handbook. Magyar Nyelv 115 (2019), 4479-485. (html)


Moravcsik, E.: Review of András Kertész: The Historiography of Generative Linguistics. Language 94/3 (2018), 720-723
. (PDF, html)

Jurth, R.: Review of András Kertész: The Historiography of Generative Linguistics. Argumentum 13 (2017), 188-192.   (html) 

Mercan, G.: Review of Kertész, A., Moravcsik, E., Rákosi, Cs. (eds.): Current Approaches to Syntax: A Comparative Handbook. LinguistList 31.903 pp. 1-1.  (2020) (html, PDF)

Boyland, J.T.: Review of Kertész, A., Moravcsik, E., Rákosi, Cs. (eds.): Current Approaches to Syntax: A Comparative Handbook. Language 97 (2021), 419-425. (html, PDF)
 
Leon, J.: Review of András Kertész: The Historiography of Generative Linguistics. Histoire Epistémologie Langage 40 (2019), 156-159.   (PDF)

Andor, J.:Review of András Kertész: The Historiography of Generative Linguistics. Folia Linguistica 2019; 53(2): 567–573 .  (PDF)

Moravcsik, E.: Review of Kertész, András and Rákosi, Csilla: Data and Evidence in Linguistics: A plausible argumentation model. Acta Linguistica Hungarica 61 (2014): 225-235 (PDF)

Herberg, J.: Review of Kertész, András, Rákosi, Csilla: Data and Evidence in Linguistics: A Plausible Argumentation Model. Language and Dialogue 2 (2012), 321-323. (PDF)

Leon, J.:Review of Kertész, András and Rákosi, Csilla: Data and Evidence in Linguistics. A plausible argumentation model. Histoire Épistémologie Langage 35 (2013), 165-170

(PDF)

Schwarz, M.: Review of Kertész, András: Die Ferse und der Schild. Über Möglichkeiten und Grenzen kognitionswissenschaftlicher Theorien der Erkenntnis. Journal of Pragmatics 28(1997), 644-646. (PDF)

Vekerdi, L.: The Heel and the Complement: Modular Theory of Scientific Cognition and Sociology of Scientific Knowledge. In: Terts I. (szerk.): Nyelv, nyelvész, társadalom. Emlékkönyv Szépe György 65. születésnapjára barátaitól, kollégáitól, tanítványaitól. Pécs, 1996, 302-308.